HR & Company

Nl En
Mensen en organisaties in beweging krijgen

Change Management

Het continue streven naar prestatieverbetering en het succesvol realiseren van verandering op alle niveaus binnen uw organistie ten behoeve van resultaatverbetering wordt voor een groot deel bepaald door uw management. Om de noodzakelijke verandering succesvol te kunnen uitdragen dient deze te worden vertaald naar de essentie van de noodzaak om te veranderen. Medewerkers maar bovenal het management moeten daarvoor volledig gecommiteerd zijn aan de visie en strategie van uw organisatie. 

 

Maar alleen het waarom (essentie) en het wat (inhoud) is niet genoeg. Het gaat ook om het hoe (doen, gedrag). Het gedrag dat de transitie daadwerkelijk helpt realiseren. Daarnaast moet de  verandering tot de verbeelding spreken, het moet haalbaar zijn en vertrouwen geven voor de toekomst. Uw medewerkers krijgen hierdoor het gevoel een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het gewenste resultaat. Dat inspireert uw mensen tot mooie prestaties. Dit vereist goed leiderschap en de vaardigheid om uw medewerkers mee te krijgen in deze verandering. Alleen als dat aanwezig is kunnen veranderingen succesvol worden gerealiseerd.

 HR & COMPANY B.V. ondersteunt organisaties en het management bij het succesvol realiseren en implementeren van complexe veranderingstrajecten.

 

Diensten die HR & Company in het kader van change management biedt zijn:


  • Organisation (re) Design;

  • HR Strategy & Transformation;
  • HR Restructioring & (re) Design ;
  • HR Optimalisation;

  • HR Effectiveness;
  • HR Assessment.

 

Background 6