HR & Company

Nl En
Mensen en organisaties in beweging krijgen

Waar staan we voor

In tijden van verandering is specifieke expertise nodig
Wie en wat kan nu bijdragen aan waarde vermeerdering voor uw organisatie van morgen. Slimmer, anders en beter kunnnen anticiperen op veranderingen in de markt. Ervaring leert dat in tijden van verandering specifieke expertise nodig is, die een organisatie normaal gesproken niet in huis heeft. Deze veranderingen moeten worden doorvertaald naar een effectieve HR-strategie. Dit vraagt om een professioneel adviesbureau die complexe vraagstukken snel kan doorgronden. HR & COMPANY B.V. is dit bureau. De afgelopen jaren hebben wij bij diverse grote en kleine (internationale) organisaties de HR strategie (door)ontwikkeld en geimplementeerd.


Mensen en organisaties in beweging krijgen
Nieuwe tijden vragen om nieuwe manieren van werken. Organisaties en Management zijn vandaag de dag meer en meer prestatiegericht (bottom line results). Management heeft hogere eisen en verwacht concrete resultaten van HR. 
In onze drang naar efficiency vergeten we dat veerkracht nodig is voor duurzame prestaties. Door toenemende werkdruk, stijgende verwachtingen en de focus op kostenreductie mag het belang van een energiek, professioneel en goed geëquipeerd HR team niet onderschat worden. Steeds meer organisaties zijn zich hiervan bewust en denken niet meer in long-life employment maar vinden de oplossing in flexibiliteit om zich (tijdelijk) te versterken op het gebied van HR en aansluiting te vinden met de business.


Kritisch, pragmatisch en hands-on
HR & Company geeft transparant en objectief HR-advies. Dit doen wij door uw visie concreet te vertalen naar een pragmatische en hands-on aanpak. HR & Company houdt zich primair bezig met: Strategisch HR-advies, Interim & Change management.  HR & Company levert op project- of interimbasis de expertise die nodig is om de HR-afdeling en het management te ondersteunen.
Dit doen we met veel betrokkenheid, aandacht en uiteraard met oog voor het beste resultaat voor uw organisatie. Visie, focus, daadkracht.

 

Background 6