HR & Company

Nl En
Mensen en organisaties in beweging krijgen

Opdrachten

HR & COMPANY B.V kan op verschillende manieren worden ingezet om het beoogde doel van uw organisatie te bereiken. Voorbeelden van afgeronden en geimplementeerde opdrachten:

Strategie ontwikkeling

 • Opzetten/ontwikkelen en implementeren van de HR strategie om het management proactief te kunnen ondersteunen in haar ambities en het behalen van de korte-, en langere termijn doelstellingen;
 • Opzetten en begeleiden van het cultuurveranderingstraject en herstructurering van de organisatie ter ondersteuning en volgen van de business-strategie;
 • Ondersteunen van het management bij allerlei strategische, beleidsmatige en operationele doelen;
 • Vertalen en herontwerpen van de corporate internationale HR strategie naar nationaal HR beleid per land;
 • Opzetten en implementeren van de HR-strategie ter ondersteuning van de raad van bestuur en uitvoering van business strategie.

Kennis overdracht

 • Aansturen, verbeteren en herstructureren van de huidige HR afdeling/infrastructuur door professionaliseringsslag en implementatie nieuwe HR strategie;
 • Ontwikkelen en implementeren van nieuwe HR programma’s zoals performance management, pipeline management, talent management en professionaliseren van het recruitment beleid;
 • Opleiden, begeleiden en aansturen van de HR organisatie inclusief operationele implementatie van de gehele HR keten;
 • Coachen en begeleiden van medewerkers door het verstrekken van leiderschap door inzet van HR-middelen en het creëren van toegevoegde waarde door het delen van kennis en het creeren van een gemeenschappelijk taal en cultuur;
 • Het verhogen van de efficiency, effectiviteit en productiviteit en impact van de HR functie;
 • Professionaliseren van de HR front/back-office en (her)schrijven van nieuwe processen, procedures en implementatie van nieuwe systemen en positionering van HR functie.

HR-advies

 • Ontwikkelen en implementatie van een compleet nieuw functie- en salarisstructuur met een flexibele en resultaatgericht beloningsysteem voor het succesvol aantrekken en behouden van talent op een kosteneffectieve manier;
 • Herdefinieren van (inter)nationale functie en salarisstructuur om concurrend te kunnen zijn/blijven op de arbeidsmarkt;
 • Het ondersteunen en begeleiden van Managing Directors, Business Leaders en werknemers in diverse landen (tbv open communicatie en stakeholder management);
 • Advies aan het management over de uitvoering van HR-beleid binnen de corporate strategie (fusies, advies en coördinatie van de diverse complexe veranderingsprocessen);
 • Proactief ondersteunen van (lijn)management dmv up to date management informatie.

Change

 • Verbeteren en professionaliseren van de effectiviteit en efficiency van de HR positie binnen de organisatie;
 • Ontwikkeling van een goed inzicht van business drivers en daarmee pro-actief supporten van het management tbv HR waardecreatie door het ontwerpen en leveren van de juiste HR instrumenten;
 • Opzetten van het leadership development programma voor Top 50 high potentials;
 • Opzetten en begeleiden van het young talent program (Talent & Management Program);
 • Opzetten van een accuraat en professionele HR back-office + implementatie van nieuwe processen, procedures en systemen met als doel het management tijdig te kunnen informeren voorzien van adequate management informatie en SLA's;
 • Opzetten, cultiveren en implementeren van een nieuwe bedrijfscultuur, het begeleiden van veranderingstrajecten en het regiseren en uitvoeren van reorganisatietrajecten;
 • Harmonisatie, intergratie en implementatie van verschillende arbeidsvoorwaarden naar een eenduidig en transparent beleid na goedkeuring en onderhandeling met brancheorganisatie, vakbonden en OR;
 • Advies en begeleiding van organisatieveranderingprocessen, herstructurering, reorganisatie en herinrichting.

Implementatie

 • Ontwikkelen en implementatie van een nieuw flexibel arbeidsvoorwaardenbeleid en harmonisatie daarvan;
 • Ontwerp en implementatie van een nieuw performance management system om de individuele en organisatie prestaties te verbeteren;
 • Opzetten kosten controle voor kostenbesparingsprogramma’s;
 • Professionaliseren, implementeren en uitvoeren van het corporate en strategisch HR-beleid dmv het implementeren van nieuwe programma's, zoals: organisatie-ontwikkeling, performance management, pipeline management, C&B, leiderschap en talent management, (culturele) change management;
 • Het opzetten van een international recruitment netwerk voor het aantrekken van top (management) talent;
 • Leiding geven aan het international HR-team en verantwoordelijk voor de coaching en ontwikkeling van deze werknemers door het creëren van toegevoegde waarde en het delen van kennis en het creëren van bottom- line resultaten (een visie, een doel, een gemeenschappelijke taal);
 • Opzetten en ontwerp van een nieuw HRM-beleid met daaraan afgeleide HR-instrumenten;
 • Ontwerpen en implementeren van programma's en tools die gericht zijn op het bevorderen van competentie verbetering en continue prestatie verbetering;
 • Verantwoordelijkheid voor de inzet van personele en financiële middelen en voor het resultaat daarvan;
 • Implementatie van een reorganisatie en groot change traject;
 • Bevorderen van een open klimaat van de communicatie en zorgdragen dat culturele waarden zijn ingebed. (Bottom-up en top-down);

 

Background 1