HR & Company

Nl En
Mensen en organisaties in beweging krijgen

Waarom sommige bedrijven een sprong vooruit maken… en andere niet

Waarom sommige bedrijven een sprong vooruit maken… en andere niet...

Jim Collins heeft met Good to Great een wereldwijde bestseller geschreven waarvan inmiddels al meer dan een miljoen exemplaren zijn verkocht. Dit boek wordt in bijna alle managementliteratuur aangehaald als de meest grondige, inzichtelijke en vernieuwende studie van de afgelopen decennia. Nu verschijnt eindelijk de Nederlandstalige editie. 

Uit een langdurig onderzoek van honderden Fortune 500-bedrijven kwamen elf bedrijven naar voren die in een periode van vijftien jaar explosief groeiden: een tijdlang presteerden ze even 'good' als hun concurrenten in dezelfde branche, maar plotseling accelereerden ze en werden 'great'. 

Wat onderscheidt deze succesvolle bedrijven nu van hun concurrenten en wat kunnen anderen daarvan leren? Collins heeft zijn inzichten in een aantal principes geformuleerd. Het zijn tijdloze factoren voor succes - geen hypes. Voor al deze bedrijven geldt:

Het leiderschap bevindt zich op niveau 5 (dienstbaar);

  1. ze werven de juiste mensen;
  2. ze zien de harde feiten onder ogen, maar blijven vertrouwen op succes;
  3. ze vinden een antwoord op drie afbakeningsvragen: wat kunt u het best, waar gelooft u 't meest in en wat is cruciaal voor uw economisch voortbestaan?;
  4. ze zorgen voor een gedisciplineerde organisatiecultuur;
  5. ze hechten groot belang aan technologie, maar zijn daarin selectief;
  6. ze werken gestaag en volhardend, zonder revolutionaire doorbraken.

 

background 4