HR & Company

Nl En
Mensen en organisaties in beweging krijgen

Het ‘hoe’ vraagt zachte interventies door begeleiding en training. Geef aan wat een gewenste verandering concreet voor het dagelijkse werk betekent, help mensen en sta ze bij waar ze bijgestaan willen worden

Het ‘hoe’ vraagt zachte interventies door begeleiding en training. Geef aan wat een gewenste verandering concreet voor het dagelijkse werk betekent, help mensen en sta ze bij waar ze bijgestaan willen worden. Han Bekkers, De druppel en de oceaan, leiders voor een nieuwe wereld. 

De druppel en de oceaan gaat over een nieuw type leiderschap. Een succesvol leider is niet uit op de hoogste winst. De oude vorm van denken en werken vormt niet de oplossing voor de problemen van onze wereld, maar is er juist de oorzaak van.

Succesvol leiderschap is gebaseerd op waarden waarmee je bijdraagt aan de duurzame toekomst van de hele mensheid; waarden zoals eenheid, verantwoordelijkheid en geloof in onze scheppende kracht. Werken vanuit deze waarden verandert je eigen gedrag diepgaand. Deze spirituele dimensie is van onschatbare waarde voor mensen die leiding geven. Bekkers is kritisch over het heersende rationele wereldbeeld en legt een brug naar een wereld waarin liefde en compassie centraal staan.

Een boek voor leiders, managers en iedereen die wil bouwen aan een nieuwe wereld.

Background 9