HR & Company

Nl En
Mensen en organisaties in beweging krijgen

Een leider dient mensen, teams en organisaties. Een volger maakt effectief leiderschap mogelijk

Een leider dient mensen, teams en organisaties. Een volger maakt effectief leiderschap mogelijk. Robert E. Quinn, Deepgaande veranderingen. 

Een praktisch boek iedereen die leiding wil geven, mensen om zich heen wil aanmoedigen en motiveren, en een rijk en bevredigend werkend bestaan wil leiden.

Robert Quinn legt uit hoe we onszelf temidden van de onstuimige veranderingen in onze werkomgeving kunnen omvormen tot krachtige 'veranderaars.'Diepgaande verandering biedt een introspectieve reis vol verhelderende verhalen en voorbeelden van verschillende fasen van verandering - en de gevaren van het weigeren van verandering. Elk hoofdstuk eindigt met vragen en ideeen die behulpzaam zijn bij het toepassen van de inzichten in de praktijk. 

Diepgaande verandering laat zien hoe de simpele kracht van zelfkennis aanzet tot de gedrevenheid, visie en risicobereidheid die bepalend zijn voor exellente prestaties. Het boek onthult het opmerkelijke talent dat wij allen bezitten om onszelf en - uiteindelijk - onze organisaties te veranderen. Het belangrijkste motto daarbij is: Ken uzelf.

Inleiding over de opvatting dat bureaucratische organisaties (langzaam) zullen afsterven, tenzij ze opgewekt worden tot diepgaande verandering. Hiervoor zijn een nieuwe visie op de organisatiedoelstellingen nodig en een uitmuntende uitvoering op basis van cultuurverandering, teamvorming en adhocratische structuren. Deze organisatiekundige opvatting wordt vaak aangeduid met termen als 'organisatie-tranformatie (OT)', 'Human Resource (Wealth)' en 'Empowerment'. Opvattingen over persoonlijke empowerment als die van de psycholoog M. Scott Peck worden in de organisatiekunde geïntegreerd en benadrukken de persoonlijkheidseigenschappen waarover transformatieleiders zouden moeten beschikken ('zelfmachtigend', ongebruikelijke methoden toepassend, riskant: 'wie zijn baan niet op het spel zet, doet zijn baan niet goed').

 

Background7